Beta version 0.1
  • Документи за ключовим словом: Варшава
 
 
Знайдено: 106  документів

вивести на сторінку сортування впорядкування сторінка №   з 6

Дата

Назва

Автори

09.05.1920 Газета "Пламя революции" №119 9 мая 1920р. без автора
18.05.1920 Газета "Пламя революции" №126 18 мая 1920р. без автора
07.08.1920 Завершальний фрагмент копії протоколу допиту обвинувачуваного В. Голубовича від серпня 1920 р., власноручно ним завірений після внесення окремих зауважень до машинописного тексту документу без автора
13.10.1933 Лист УПР до Громадського комітету рятунку у Львові від 13.10.1933 року Великанович Дмитро
11.11.1933 Листа до Аменде Е. від 11.11.1933 року без автора
11.01.1934 Лист голови Головної Еміграційної Ради у Парижі до Громадянського комітету рятунку у Львові від 11.01.1934 року нерозбірливо
22.01.1934 Повідомлення Громадянського комітету рятунку у Львові до комітетів рятунку у Берліні, Варшаві, Брюсселі, Парижі, Празі від 22.01.1934 року без автора
02.02.1934 Лист кооперативу "Українське народне мистецтво" до Громадянського комітету рятунку від 02.02.1934 року без автора
06.03.1934 Лист Президії Громадського комітету рятунку у Варшаві до Мудрого Василя від 06.03.1934 року Загайкевич Володимир
14.03.1934 Повідомлення Громадського комітету рятунку до Володимира Чировського про потребу організації повітового комітету допомоги біженцям у Борщеві від 14.03.1934 року без автора
09.10.1934 Лист до голови Українського комітету допомоги голодній Україні у Львові Мудрого Василя авторства Левка Чикаленка. Від 9 жовтня 1934 року Чикаленко Левко
серпень 1938 Журнал "Літопис Червоної Калини" Ч. 7-8 від липня-серпня 1938 року Пасіка Петро
1939 Стаття польською мовою "Kwestia ukrainska". – 1939. без автора
17.05.1940 Главное управление Государственной Безопасности НКВД СССР. Директивное письмо о террористической, диверсионной и шпионской деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза ССР. Приложение: Ориентировка о деятельнос Берія , Серов
22.02.1941 Сообщение наркома внутренних дел УССР Серова наркому государственной безопасности СССР Меркулову "Об организации "Добровольной Украинской Армии" на территории Генерал-Губернаторства" Сєров
квітень 1941 Спецсообщение наркома государственной безопасности УССР Мешика наркому государственной безопасности СССР Меркулову "Об отрицательных настроениях и антиморальных явлениях в частях германской армии" Мешик
08.04.1941 Спецсообщение наркома государственной безопасности УССР Мешика наркому государственной безопасности СССР Меркулову "О передвижении немецкий войск на территории Генерал-Губернаторства по состоянию на 1.4.1941" Мешик
25.06.1941 Протокол допроса Кратца Ганса Георгиевича, немецкого летчика, учавствовавшего в бомбардировке Киева 25 июня 1941года Дорфман , Дриз , Завгородній
26.06.1941 Протокол допроса Аппель Адольфа Адольфовича , немецкого летчика, учавствовавшего в бомбардировке Киева 25 июня 1941года Булигін , Нікіфорова
27.01.1943 Walka Nr. 53 z 27.01.1943 без автора