Beta version 0.1
  • Документи за ключовим словом: БУНД
 
 
Знайдено: 19  документів

вивести на сторінку сортування впорядкування сторінка №   з 1

Дата

Назва

Автори

12.04.1919 Телеграма міністра єврейських справ П. Красного, у якій міститься звернення до єврейського населення із завіренням про вжиття урядом УНР рішучих заходів з метою припинення єврейських погромів та закликом підтримати українців у боротьбі за збереження Красний Пінхас
16.09.1919 Лист міністра єврейських справ УНР П. Красного та в.о. директора Департаменту національного самоврядування до Державного секретаря щодо винесення на розгляд Ради Народних Міністрів законопроекту про призначення виборів до Єврейської громадської ради Красний Пінхас , нерозбірливо
22.12.1919 Докладная записка заведующего агентурным подотделом Гальского следственному секретно-оперативному отделу от 22 декабря 1919 г. об обстоятельствах ареста петлюровских министров Г.Я. Солодаря и П.А. Красного Гальський
26.12.1919 Сопроводительный лист заведующего Бердичевским секретно-оперативным подотделом при управлении ревкома от 26 декабря 1919 г. о направлении к реввоенсовету 12-й армии РККА арестованных петлюровских министров П. Красного и Г. Солодаря нерозбірливо
1920 Обкладинка архівно-кримінальної справи № 103 «Уряду УНР» 1919–1920 рр. Провадження на П. Красного та Г. Солодаря без автора
11.01.1920 Постанова особого отдела при реввоенсовете 12-й армии от 11 января 1920 г. об освобождении из-под стражи П. Красного из-за отсутствия состава преступления нерозбірливо
21.09.1921 Клопотання міністра єврейських справ уряду УНР П. Красного від 21 вересня 1921 р. на адресу державного секретаря щодо негайного внесення на розгляд Ради Народних Міністрів УНР проекту постанови про асигнування коштів Міністерству єврейських справ Красний Пінхас
07.10.1921 Постанова Ради Народних Міністрів УНР від 7 жовтня 1921 р. про асигнування коштів Міністерству єврейських справ на інформаційні видатки Пилипчук П.
27.02.1938 Постановление военного прокурора Харьковского военного округа от 27 февраля 1938 г. об избрании меры пресечения П.А. Красному в виде содержания под стражей в тюрьме гор. Харьков нерозбірливо
28.02.1938 Ордер № 1/58 Харьковского обласного управления НКВД от 28 февраля 1938 г. Об обыске и аресте П.А. Красного Рейхтан , Чернов
01.04.1938 Начальный фрамент протокола допроса П.А. Красного от 1 апреля 1938 г. из общими ведомостями о его партийной и политической деятельности в 1917-1920 гг. без автора
1939 Обкладинка 1-го тому архівно-кримінальної справи № 123223 стосовно П. Красного у 1938–1939 рр. у 2-х томах без автора
11.05.1939 Приговор Военного трибунала Киевского особого военного округа от 11 мая 1939 г. об обвинении П.А. Красного, Д.М. Маца, Л.М. Абрама и других лиц еврейськой национальности в антисоветской националистической деятельности Іванченко
21.11.1939 Постановление следчасти УГБ НКВД УССР от 21 ноября 1939 г. о временной приостановке следствия касательно П.А. Красного в связи с его пребыванием на стационарном иследовании в судовом отделении киевской психиатрической больницы им. Павлова Ківман
03.02.1941 Лист начальника следчасти Харьковского УНКВД Понедельникова к начальнику следчасти НКВД УССР Сагину от 3 февраля 1941 г. о направлении материалов следственного дела на П.А. Красного для выяснения обстоятельств его участия в дипломатической миссии пет Понєдєльніков
06.03.1941 Сопроводительное письмо заместителя начальника следчасти УГБ НКВД УССР Носкова начальнику 1-го спецотдела НКВД УССР Цветухину от 6 марта 1941 г. о невозможности продолжать следственное дело против П.А. Красного ввиду его продолжающейся психической бо Носков
1956 Антисоветская деятельность еврейских националистов и борьба с нею органов государственной безопасности Кравченко В. Ф , Мамаєв Л. А. , Петров М. Г.
28.05.1957 Постанова військового трибуналу Київського військового округу про реабілітацію колишнього начальника Адміністративно-господарського управління НКВС УРСР Френкеля М.В. від 28 квітня 1959 р. Козин , Озерянко
13.04.1995 Постановление Прокуратуры Харьковской области от 13 апреля 1995 г. о прекращении архивного уголовного дела № 4919 в отношении П.А. Красного Черкалін В.С.