Beta version 0.1
  • Документи за ключовим словом: ВКП(б)
 
 
Знайдено: 112  документів

вивести на сторінку сортування впорядкування сторінка №   з 6

Дата

Назва

Автори

05.10.1933 Протокол № 42. Заседание балансовой комиссии при НКВТ 16-го июля 1933 г. Від 5 жовтня 1933 року. Гольдин , Парит
червень 1937 Справка отдела кадров НКВД УССР на особоуполномоченного НКВД УССР капитана госбезопасности Рубинштейна Н. Л. Райхштейн , Савельзон
21.09.1938 Циркуляр НКВД СССР №189 от 21.09.1938 Раз’яснение о приминении приказа НКВД СССР №00606 за 1938год. виконання наказу НКВД СССР №00606 за 1938 Берія
17.10.1938 Приказ №00606 народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова об образовании особых троек для рассмотрения дел на арестованных в порядке приказов НКВД СССР №00485 Єжов , Єжов Микола
26.11.1938 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР Берии о порядке осуществления постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года Берія Л. , Лаврентій Берія
15.03.1939 Протокол судового засідання по справі №42-1939 г. щодо фактів незаконного розподілу майна, вилученого в засуджених до розстрілу осіб від 15 березня 1939 р. без автора
1944 До питання тактики боротьби за УССД. Від 1944 р. "Шахай Д."
1944 Внутрішньоорганізаційна стаття "До питання тактики боротьби за УССД". Від 1944 р. "Шахай Д."
1945 Ідея і Чин №9 без автора
1945 В новій дійсності Дмитрів Сергій
1945 Ідея і чин. Рік IV. 1945 р. №8 "Борович В. Я." , "Дума П. Т." , "М. К."
24.10.1945 Звіт про ситуацію на теренах Долинщини від жовтня 1945 р. 111-171-а
листопад 1945 Про виховно-пропагандивну працю серед населення СУЗ без автора
листопад 1945 Українці-громадяни! – Листопад 1945. без автора
1946 Періодичне видання "На зміну" Ч.1 без автора
1946 Горновий О.В. Четверта сталінська п’ятирічка. – Липень 1946. Горновий О. В.
квітень 1946 Орленко Остап. Большевики в боротьбі з українським народно-революційним рухом в другій імперіялістичній війні (1939 – 46 рр.). Квітень 1946 р. Передрук. Львів – Київ, 1946 р. 22 стор. Орленко О.
15.08.1946 Аналітичний матеріал про олітику більшовицької окупаційної влади у стосунку до українського повстанського руху та українського населення 111-171-а
08.09.1946 Спогади Тонконогова Якова із описом концентраційного табору "Дахау" за червень-1944-травень 1945 року Тонконогов Яків
30.09.1946 Справа ч: 55/46 Ватага Михайло агент МГБ "Кирилов" 505